Titel
Start Activiteiten DHR-Bulletins Links
Welkom

Nieuws

Doelstelling

Diaconaal werker

Bestuur

Financiën

Contact

Financiën

Jaarrekening 2017 - Begroting 2018
Op grond van de ANBI-wetgeving publiceert DHR de door het bestuur vastgestelde verkorte jaarrekening en een begroting op onze website. Lees verder >>
Voor vragen kunt u zich richten tot onze penningmeester, zijn emailadres is:
penningmeester@diaconaalhavenproject.nl           
     


ANBI gecertificeerd
De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is ANBI gecertificeerd. Dit wil zeggen dat giften en schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.
 

Het IBAN-nummer van DHR
Ons IBAN-nummer is: NL70 INGB 0000 1992 59.
Wij verzoeken al onze relaties om voortaan dit IBAN-nummer te gebruiken in het betalingsverkeer met onze stichting!


Financieel gunstige afronding 2016
Zoals al eerder gemeld moet onze stichting aan het einde van elk jaar een extra oproep doen om het werk te kunnen continueren. Dat was ook eind 2016 het geval. Dankzij twee bijzondere ontwikkelingen hebben we het jaar 2016 toch met een mooi positief resultaat kunnen afsluiten. Enerzijds heeft onze diaconaal werker tijdelijk minder gewerkt, waardoor er sprake is geweest van incidenteel lagere salariskosten. Anderzijds hebben we van tal van diaconieën positieve reacties gekregen op onze  oproep tot ondersteuning. Daaronder was een eenmalige gift van € 5000. We zijn bijzonder dankbaar dat we daardoor het jaar 2016 hebben kunnen afsluiten met een positief resultaat van € 6000. Door uw ondersteuning maakt u het mogelijk dat het diaconale werk kan doorgaan in de Rotterdamse haven. Binnenkort zal het jaaroverzicht worden gepresenterd op deze website. 01.04.17