Titel
Start Activiteiten DHR-Bulletins Links
Welkom

Nieuws

Doelstelling

Diaconaal werker

Bestuur

Financiƫn

Contact

Laatste Nieuws


Jaarrekening 2017 - Begroting 2018
Op grond van de ANBI-wetgeving publiceert DHR de door het bestuur vastgestelde verkorte jaarrekening en een begroting op onze website. Lees verder >>
Voor vragen kunt u zich richten tot onze penningmeester, zijn emailadres is:
penningmeester@diaconaalhavenproject.nl           
     


Nieuw DHR-Bulletin verschenen
Enkele malen per jaar wordt verslag gedaan van het werk van de stichting door middel van een Bulletin. Medio april is  Bulletin nummer 64 verschenen. In dit Bulletin wordt het positieve resultaat benoemd van onze oproep aan diaconieën om DHR een extra financiële impuls te geven. Het DHR-Bulletin wordt, zoals gebruikelijk per email danwel per post verzonden naar alle diaconieën van de Protestantse Kerk van Nederland in de provincie Zuid Holland. 
Lees verder >> Voor oudere DHR-Bulletins, lees verder >>  15.05.18

AVG-2
In het kader van de aanscherping van het privacybeleid van onze website, is de DHR-website sinds heden voorzien van een SSL-certificaat. Dat is herkenbaar aan de URL (de domeinnaam); die begint nu met https:// in plaats van met http://. Voor jou / u als eindgebruiker is het in ieder geval een manier om veilig privacygevoelige gegevens via de browser uit te wisselen. Het inloggen op de DHR-site verandert trouwens niet. Dit is de eerste stap in het kader van het AVG-proof maken van onze website en en van uw en onze privacygegevens. 25.05.18

AVG-1
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht als wet en dient ter borging van ons aller privacygegevens. Dit raakt elke organisatie, dus ook de stichting DHR. Ook de websitebeheerders van deze website, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze site, zijn hier druk doende mee. Wij hebben een (concept) privacyverklaring opgesteld, die binnenkort door het DHR-bestuur wordt vastgesteld en op deze website is gepubliceerd.  Lees verder >>

Een ieder die wil dat zijn/haar informatie/foto van onze website verwijderd dient te worden, kan dat melden via postmaster@diaconaalhavenproject.nl. Daarop zal direct worden gereageerd. Wordt vervolgd. . . . 25.05.18


Ondersteuning provinciaal bureau helaas beëindigd
Ten gevolge van een zeer ingrijpende reorganisatie van de ondersteunende organisatie de Protestantse Kerk van Nederland is het werk van de provinciale steunpunten beëindigd. Zo ook in de provincie Zuid Holland. DHR heeft jarenlang mogen profiteren van de waardevolle ondersteuning van het provinciaal steunpunt in Heerjansdam. We willen in het bijzonder mevrouw Marjoke van den Bogerd hartelijk dank zeggen voor haar jarenlange support. We zijn als DHR met name ernstig gedupeerd door het wegvallen van de provinciale diaconale advieslijst. Daarom doen we een dringend beroep op alle diaconieën in Zuid-Holland om hun mutaties per email door te geven via  DHR-secretariaat, >> info@diaconaalhavenproject.nl
  01.04.17

Financieel gunstige afronding 2016
Zoals al eerder gemeld moet onze stichting aan het einde van elk jaar een extra oproep doen om het werk te kunnen continueren. Dat was ook eind 2016 het geval. Dankzij twee bijzondere ontwikkelingen hebben we het jaar 2016 toch met een mooi positief resultaat kunnen afsluiten. Enerzijds heeft onze diaconaal werker tijdelijk minder gewerkt, waardoor er sprake is geweest van incidenteel lagere salariskosten. Anderzijds hebben we van tal van diaconieën positieve reacties gekregen op onze  oproep tot ondersteuning. Daaronder was een eenmalige gift van € 5000. We zijn bijzonder dankbaar dat we daardoor het jaar 2016 hebben kunnen afsluiten met een positief resultaat van € 6000. Door uw ondersteuning maakt u het mogelijk dat het diaconale werk kan doorgaan in de Rotterdamse haven. Binnenkort zal het jaaroverzicht worden gepresenterd op deze website. 01.04.17

Afscheid bestuurslid
Hoewel de nieuwe penningmeester, de heer Jaap van Rijn, al werd geïntroduceerd in november 2016, kon de oude penningmeester de heer Peter J. de Snayer, wegens ziekte pas in januari 2017 afscheid nemen. Het bestuur is hem dankbaar voor het vele werk, dat hij voor de Stichting heeft verricht en wenst hem het beste voor zijn gezondheid toe. Op de foto v.l.n.r. penningmeester Jaap van Rijn, oud-pennningmeester Peter de Snayer, zijn voorganger Theo Sabel en bestuurslid Adri in 't Veld.   01.04.17

 

DHR in het Friesch Dagblad
Het Friesch Dagblad besteedt deze zomer aandacht aan een aantal bevlogen initiatieven in Nederlandse steden, die ze beschouwen als 'plaatsen waar van alles gebeurt op het terrein van zingeving en geloof'. Het Friesch Dagblad portretteerde ook de activiteiten van DHR. Lees verder >> 15.08.16

Naamloze giften
Het is een goede gewoonte dat onze penningmeester een bedankje stuurt voor elke gift / donatie die we ontvangen. Dat levert hem soms nogal eens wat speurwerk op, omdat de afzender soms niet meer informatie bevat dan een gironummer en de mededeling 'gift diaconie'. Wij zijn natuurlijk dankbaar voor elke gift, maar ons verzoek is of u zo vriendelijk wilt zijn om ook de naam van uw gemeente of kerk te vermelden. Wij kunnen dan onze dankbaarheid ook even tonen.

Mutaties doorgeven
Steeds meer diaconiën weten onze webite te vinden, dat merken we door dat we steeds meer wijzigingen van diaconieën door gestuurd krijgen via info@diaconaalhavenproject.nl. Wij hebben een verzoek: wilt u a.u.b. niet alleen de nieuwe gegevens vermelden, maar ook de oude! Mede gezien de vele fusies van Hervormde Gemeenten en Gereformeerde Kerken, is het voor ons belangrijk te weten welk nieuw adres in de plaats komt van welke twee oude adressen. We kunnen daarmee de nodige kosten besparen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Informatiebrochures beschikbaar
Voor diaconieën die een collecte voor het werk van het Diaconaal havenproject Rotterdam willen ondersteunen zijn er gratis informatiebrochres beschikbaar. Een email naar info@diaconaalhavenproject.nl is voldoende. De folders worden thuis bezorgd.


                                                                                   Om de folder te bekijken, klik op de foto >>

  klik voor vergroting