Titel
Start Activiteiten DHR-Bulletins Links
Welkom

Nieuws

Doelstelling

Diaconaal werker

Bestuur

Financiƫn

Contact

Contactgegevens

Secretariaat
De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam kunt u bereiken via het secretariaat.
E-mail: info@diaconaalhavenproject.nl
Telefoon secretaris, dhr. S.E. Hoek: 06 53 75 84 78
Postadres secretariaat: Barnsteenhof 28, 3162 RC Rhoon


Diaconaal werker
De diaconaal werker is als volgt te bereiken:

Telefoon diaconaalwerker, dhr. R. van Lent: 06 53 67 92 62
E-mail: info@diaconaalhavenproject.nl of rechtstreeks via dhrotterdam@telfort.nl


Financiën
De stichting is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van diaconieën en wordtaanbevolen door de Protestantse Kerk in Nederland in het provinciaal bijdrageadvies van Zuid-Holland. 

Daarnaast vormen donaties, schenkingen en legaten een andere bron van inkomsten.
U wordt van harte uitgenodigd ons werk te ondersteunen!


* Rekeningnummer van de Stichting Diaconaal Havenproject R'dam, IBAN:
   NL70 INGB 0000 1992 59
* Inschrijvingsnummer S131013 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam
* Fiscaalnummer: 0096.37.412

E-mail: penningmeester@diaconaalhavenproject.nl


De Stichting DHR is een door de overheid erkende algemeen nut beogende instelling en heeft de zogenaamde ANBI- status, waardoor giften en schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.