Titel
Start Activiteiten DHR-Bulletins Links
Welkom

Nieuws

Doelstelling

Diaconaal werker

Bestuur

Financiƫn

Contact

Het bestuur

Het bestuur van de stichting DHR bestaat uit een kleine groep vrijwilligers die op enigerlei wijze actief betrokken zijn (geweest) bij het kerkenwerk in hun eigen kerkelijke gemeente.
Bij het ontstaan van bestuursvacatures wordt overleg gepleegd met:
- het bestuur van Nederlandse Zeemans Centrale,
- het bestuur van de stichting Samen 010 Rotterdam. 
 De huidige bestuurssamenstelling is: 

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Wout Baas
Simon Hoek
Jaap van Rijn
Adri in 't Veld
Jan Blankers
Vacature

info@diaconaalhavenproject.nl
penningmeester@diaconaalhavenproject.nl

 

De bestuursleden ontvangen géén beloning voor hun activiteiten, maar kunnen gemaakte kosten declareren. Na fiattering door de voorzitter vergoedt de penningmeester de onkostendeclaraties.


Belangstelling?
Als u belangstelling heeft voor dit werk en bijvoorbeeld na enkele jaren kerken- of welzijnswerk zich zou willen inzetten voor een organisatie die prachtig werk verzorgt en daarbij slechts minimale bestuursinzet vraagt, nodigen wij u van harte uit om eens contact met ons op te nemen >> info@diaconaalhavenproject.nl


Diaconaal werker
De stichting heeft één werknemer in dienst, een diaconaal werker die een beloning ontvangt conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Voor meer informatie zie >> webpagina Diaconaal werker


Afscheid bestuurslid
Hoewel de nieuwe penningmeester, de heer Jaap van Rijn, al werd geïntroduceerd in november 2016, kon de oude penningmeester de heer Peter J. de Snayer, wegens ziekte pas in januari 2017 afscheid nemen. Het bestuur is hem dankbaar voor het vele werk, dat hij voor de Stichting heeft verricht en wenst hem het beste voor zijn gezondheid toe. Op de foto v.l.n.r. penningmeester Jaap van Rijn, oud-pennningmeester Peter de Snayer, zijn voorganger Theo Sabel en bestuurslid Adri in 't Veld.   01.04.17