Titel
Start Activiteiten DHR-Bulletins Links
Welkom

Nieuws

Doelstelling

Diaconaal werker

Bestuur

Financiƫn

Contact

De diaconaal werker

Even voorstellen . . .
Mijn naam is Rijk van Lent. In het Gelderse Ede werd ik in 1955 geboren. Hier deed ik van 1974 tot 1978 mijn opleiding aan de voormalige Gereformeerde Sociale Academie die nu Christelijke Hogeschool Ede heet.

Mijn werkervaring deed ik op in het Provinciaal Gereformeerd Jeugd- en Jongerenwerk in Zuid-Holland, het vormingswerk voor werkende (buitenlandse) jongeren en diverse vormen van christelijk sociaal- en cultureelwerk in Brazilië.

 

Het werken en leven met andere culturen bleek een goede voorbereiding voor het werken in de internationale groep van zeevarenden. Opgedane vaardigheid in meerdere talen bleek zeer welkom. Sinds april 1990 ben ik in dienst van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam.

Hoewel ik als Diaconaal werker een unieke functie heb in de Rotterdamse haven, werk ik nauw samen met de pastores van de verschillende zeemanskerken en met de werkers van de zeemanswelzijnsorganisaties in dit werkgebied. Daarnaast geef ik van tijd tot tijd ondersteuning aan het zeemanswelzijnswerk in de haven van Moerdijk. In de loop van de jaren heb ik een uitgebreid netwerk mogen opbouwen met deze collega’s, maar ook met tal van autoriteiten in de Rotterdamse haven, met diverse vakbonden en met de ziekenhuizen in de regio.

Veel tijd besteed ik aan scheepsbezoek, daarbij zijn zowel de individuele contacten van groot belang, als ook het verzorgen van collectieve ondersteuning. Dit laatste is vooral aan de orde bij schepen die in een periode van faillissement zijn opgelegd in de haven, met vaak erbarmelijke omstandigheden voor de bemanning.

Graag kom ik met een diapresentatie eens langs op uw diaconievergadering of uw gemeenteavond om iets meer te vertellen over mijn dankbare werk.

Ik dank onze Heer, dat ik dit werk namens de verschillende kerken mag verzorgen, om op deze wijze te tonen dat óók voor zeevarenden in een vreemde haven mensen zijn die aan hen denken en hen zo nodig ondersteunen.

U kunt mij bereiken via info@diaconaalhavenproject.nl  of rechtstreeks via dhrotterdam@telfort.nl