Titel
Start Activiteiten DHR-Bulletins Links
Welkom

Nieuws

Doelstelling

Diaconaal werker

Bestuur

Financiën

Contact

Financiën
ANBI gecertificeerd
De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is ANBI gecertificeerd. Dit wil zeggen dat giften en schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.
 

Jaarrekening 2015 - Begroting 2016
Op grond van de ANBI-wetgeving publiceert DHR de door het bestuur vastgestelde verkorte jaarrekening en een begroting op onze website. De jaarrekening bestaat uit vijf onderdelen: 
- Overzicht Noodfonds 2015               >> lees verder
- Rekening van baten en lasten 2015 >> lees verder
- Balans 2015                                     >> lees verder
- Begroting 2016                                 >> lees verder
Voor vragen kunt u zich richten tot onze penningmeester, zijn emailadres is:
penningmeester@diaconaalhavenproject.nl           
     


DHR over op IBAN
Ook onze stichting is overgegaan op de aangepaste aanduiding van het rekeningnummer voor het bankverkeer.
Ons IBAN-nummer is: NL70 INGB 0000 1992 59.
Wij verzoeken al onze relaties om voortaan dit IBAN-nummer te gebruiken in het betalingsverkeer met onze stichting!